Kommentarer från deltagare

”Det är något nytt, träningen ger gemenskap, är lagom ansträngande, och mycket roligt.
Här kan man sträcka på sig så att säga”

”Jag gillar det kraftfulla tillsammans med lugn och kontemplation”

”Träningen är bra för att upptäcka kroppen. Kommunikation inuti.”

”Övningarna verkar ha en gynnsam effekt på alla som tar sig tid att prova”

”Blev lugn och trygg och var snäll mot min man hela kvällen”

Vi eftersträvar ett funktionellt förhållningssätt anpassat till västerländskt tänkande och kultur.

Övningarna kommer från olika qigongsystem.
Gemensamt för dem är att de är lättillgängliga, funktionella, lustfyllda, variationsrika

Träningen är spänningslösande, stressreducerande och energihöjande och
underlättar återhämtningsprocessen. Syftet är gå ned i varv och ladda batterierna
och känna sig piggare efteråt. I förlängningen är träningen jag-stärkande.

Övningsförrådet utökas kvalitativt med varseblivningsövningar som innefattar inre och yttre
kommunikationsövningar. I den bemärkelsen arbetar vi med deltagarnas
personliga ledarskap och utveckling.

Tai Chi Akademiens Qigong inkluderar andningsövningar, töjningsövningar,
koordinationsövningar, koncentrationsövningar och guidningar som är en enkel,
kraftfull och funktionell kombination.